Tuesday, August 16, 2011

brb

Amrood ki gatthi si hai
Gale se utarti nahi
Ek duvidha ikatthi si hai
Tute na, bikharti nahi

Dil dimag ke highway par
Accident se jam hai
Ek laal hari batti si hai
Himmat guzarti nahi

Raste bhi bichha dete
Diyon se jala dete
Pichhli baarish ke magar kuch ghadde
Bhar jayein to milte hain